• Snelle levering
  • Partner van Bol.com
  • 5 jaar garantie op alle artikelen

Retourneren / Herroepingrecht


RETOURNEREN EN GEBRUIK MAKEN VAN HET HERROEPINGRECHT (WET KOOP OP AFSTAND)  LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. De termijn begint te lopen na de dag van ontvangst door de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Tijdens deze periode mogen er geen aanpassingen gedaan worden aan het artikel.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Is dit niet mogelijk of is het product beschadigd, dan is de consument gehouden tot het betalen van een schadevergoeding ivm waardevermindering van het artikel.

Na ontvangst van het artikel ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug, dit is dus inclusief verzendkosten voor de heenzending. Let op: de verzendkosten voor het heenzenden worden alleen vergoed als u de volledige bestelling herroept.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.' Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen teruggekregen hebben of jij een bewijs voorlegt dat je de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het eerst het geval is.

stap 1. Meld uw retour schriftelijk via info@shop-spots.nl  o.v.v. uw factuurnummer en vermeld hierbij dat u gebruik wilt maken van het herroepingrecht
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen
stap 2. U ontvangt van ons een mail met link waarmee u het verzendlabel online kunt aanmaken, betalen en uitprinten.

stap 3. Verpak het artikel, samen met de pakbon die is meegestuurd in een doos of verzendzak. en plak de verzendzegel op de doos. 
stap 3. De kosten voor het terugsturen van het artikel zijn voor rekening van de consument. 
stap 4. U ontvangt het volledige aankoopbedrag terug, dit is dus inclusief verzendkosten voor de heenzending.